Tingkatan 4

 • Kandungan Subjek

 • Tilawah al-Quran

 1. Pelajaran 01; Manusia Perlu Bersyukur .
 2. Pelajaran 02; Rasul Penyampai Wahyu .
 3. Pelajaran 03; Larangan Mempersendakan Agama .
 4. Pelajaran 04; Hidayah Milik Allah swt .
 5. Pelajaran 05; Aqidah Teras Kehidupan .
 6. Pelajaran 06; Ciri-Ciri Mukmin Berjaya .
 7. Pelajaran 07; Nasihat Luqman al-Hakim .


 • Hadith

 1. Pelajaran 08; Makanan Yang Baik .
 2. Pelajaran 09; Perpaduan Teras Kemajuan .


 • Aqidah

 1. Pelajaran 10; Perkara-Perkara Yang Membatalkan Iman .
 2. Pelajaran 11; Dosa-Dosa Besar Yang Membawa Kemurkaan Allah .
 3. ...................... Unit 1; Dosa-Dosa Besar .
 4. ...................... Unit 2; Dosa-Dosa Besar Yang Menghancurkan Umat .
 5. Pelajaran 12; Tuntutan Taubat .


 • Ibadah

 1. Pelajaran 13; Lambaian Kaabah .
 2. .......................Unit 1; Kewajipan Haji & Umrah .
 3. .......................Unit 2; Cara Menyempurnakan Ibadah Haji & Umrah .
 4. .......................Unit 3; Wajib Haji & Umrah .
 5. .......................Unit 4; Cara Mengerjakan Haji & Jenis-Jenis Dam .
 6. Pelajaran 14; Sembelihan .
 7. Pelajaran 15; Korban Amalan Mulia .
 8. Pelajaran 16; Akikah .
 9. Pelajaran 17; Jual Beli & Sewa .
 10. Pelajaran 18; Gadaian & Syarikat .
 11. Pelajaran 19; Hutang; Insyuran; & Saham .


 • Sirah Nabi & Tamadun Islam

 1. Pelajaran 20; Kerajaan Khulafa' ar-Rasyidin .
 2. Pelajaran 21; Kerajaan Bani Umaiyah .
 3. Pelajaran 22; Imam Abu Hanifah rahimahullah .
 4. Pelajaran 23; Imam Malik rahimahullah .
 5. Pelajaran 24; Imam Syafi'e rahimahullah .
 6. Pelajaran 25; Imam Ahmad b. Hanbal rahimahullah .
 7. Pelajaran 26; Imam Bukhari rahimahullah .
 8. Pelajaran 27; Imam Ghazali rahimahullah .


 • Adab & Akhlak Islamiah

 1. Pelajaran 28; Akal Cahaya Kehidupan .
 2. Pelajaran 29; Adab Berhias Diri .
 3. Pelajaran 30; Adab Menjaga Orang Sakit .
 4. Pelajaran 31; Adab Amal Makruf & Nahi Mungkar .
 5. Pelajaran 32; Adab Ditempat Rekreasi .
 6. Pelajaran 33; Adab Menjaga Kemudahan Awam .
 7. Pelajaran 34; Adab Menziarahi Jenazah .
 8. Pelajaran 35; Zikir Pengubat Hati .
 9. Pelajaran 36; Adab Dengan Rasul saw .

Labels : news investment systems Anti Vir free template car body design