Cara Sempurnakan Haji & Umrah

 • Syarat wajib Haji;-

 1. Islam ; Tidak wajib ke atas orang kafir & murtad.
 2. Baligh ; Tidak wajib ke atas kanak-kanak.
 3. Berakal ; Tidak wajib ke atas orang gila.
 4. Berkuasa ; Tidak wajib ke atas orang yang tidak berkemampuan.

 • Rukun Haji & Umrah;-

 1. Niat Ihram ; "nawaitul hajju wa ahromtu bihi lillahi taala"; Bermaksud :"Sahaja aku berniat haji dan berihram dengannya kerana Allah taala".
 2. Wukuf di Arafah ; Berada di padang Arafah, walaupun hanya sekejap diantara gelincir matahari pada 9 zulhijjah hingga terbit fajar pada 10 zulhijjah.
 3. Tawaf ; Mengelilingi kaabah sebanyak 7 kali dengan syarat-syarat tertentu untuk beribadah kepada Allah. Ia dilakukan selepas wukuf di Arafah bagi haji, & selepas niat ihram bagi umrah.

 • Jenis-Jenis Tawaf :-

 1. Tawaf Qudum ; iaitu tawaf selamat datang, ia disunatkan bagi mereka yang baru sampai ke Mekah.
 2. Tawaf Ifaadah @ Tawaf Rukun ; iaitu tawaf yang wajib ditunaikan oleh mereka yang menunaikan ibadah haji.
 3. Tawaf wida' ; iaitu tawaf selamat tinggal, dilakukan oleh orang yang hendak meninggalkan kota Mekah.
 4. Tawaf Sunat ; iaitu tawaf yang boleh dikerjakan pada bila-bila masa.

 • Syarat Tawaf ;-

 1. Menutup aurat.
 2. Suci daripada hadas.
 3. Dilakukan sebanyak 7 kali mengelilingi Kaabah. Tawaf dimulakan pada penjuru hajarul aswad.
 4. Menjadikan Kaabah disebelah kiri ketika melakukan tawaf.
 5. Dilakukan di dalam Masjidil Haram, tidak sah jika dilakukan diluar masjid.

 • Sa'i ;-

Bermaksud ; "Iaitu berjalan berulang-ulang dari bukit Safaa ke Marwah sebanyak 7 kali. Ia dilakukan selepas tawaf".

Kewajipan Haji & Umrah

 • Dalil wajib Haji;-

 1. Maksudnya : "Allah mewajibkan manusia mengerjakan haji dengan mengunjungi baitullah kepada sesiapa yang mampu sampai kepadaNya".
(Surah al-Imran; 97)

 • Dalil wajib Umrah;-

 1. Maksudnya : Sempurnakanlah haji & umrah kerana Allah...
(Surah al-Baqarah; 196)

 • Pengertian Haji & Umrah;-

Umrah

No

Haji

No

Bahasa: Mengunjungi Tempat Mulia


Istilah: Mengunjungi Baitullah di Mekah kerana hendak mengerjakan ibadah tertentu pada masa tertentu dengan syarat-syarat tertentu

1
.
.
.

2

Bahasa: ZiarahIstilah: Menziarahi Baitullah kerana mengerjakan ibadah tertentu pada bila-bila masa mengikut syarat-syaratnya

1
.
.
.

2 • Upah Haji

* Bermaksud; Melakukan ibadat haji bagi pihak orang lain.

* Hukum; Harus jika sekiranya seseorang itu telah memenuhi syarat-syarat wajib haji, tetapi tidak dapat melaksanakannya kerana sebab-sebab tertentu.

 • Syarat Upah Haji:-

 1. Meninggal Dunia; Sekiranya seseorang itu telah memenuhi syarat-syarat wajib haji, tetapi tidak melaksanakannya tanpa sebarang halangan atau uzur pada syara' kemudian dia meninggal dunia, kewajipan haji tetap tidak gugur.
 2. Tidak Mempunyai Keupayaan Fizikal; Orang yang sakit dan tiada harapan sembuh, tua, dan sebagainya. Orang lelaki atau perempuan yang menjadi wakilnya, disyaratkan menunaikan hajinya terlebih dahulu.

 • Hikmah Upah Haji

 1. Memberi peluang kepada orang sakit mengupah orang lain untuk mengerjakan haji baginya.
 2. Orang tua dapat mengupah orang lain mengerjakan haji baginya.
 3. Memberi peluang kepada ahli waris untuk berbakti kepada ibubapa yang telah meninggal dunia.

 • Hikmah Haji (individu)

 1. Menghapuskan dosa-dosa kecil.
 2. Membersihkan jiwa daripada maksiat.
 3. Memperbaharui ikrar keimanan kepada Allah.

 • Hikmah Haji (masyarakat)
 1. Saling berkenalan antara umat islam di seluruh dunia.
 2. Membantu meningkatkan ekonomi umat islam.
 3. Menyatupadukan umat islam tanpa mengira bangsa dan warna kulit.

Tingkatan 4

 • Kandungan Subjek

 • Tilawah al-Quran

 1. Pelajaran 01; Manusia Perlu Bersyukur .
 2. Pelajaran 02; Rasul Penyampai Wahyu .
 3. Pelajaran 03; Larangan Mempersendakan Agama .
 4. Pelajaran 04; Hidayah Milik Allah swt .
 5. Pelajaran 05; Aqidah Teras Kehidupan .
 6. Pelajaran 06; Ciri-Ciri Mukmin Berjaya .
 7. Pelajaran 07; Nasihat Luqman al-Hakim .


 • Hadith

 1. Pelajaran 08; Makanan Yang Baik .
 2. Pelajaran 09; Perpaduan Teras Kemajuan .


 • Aqidah

 1. Pelajaran 10; Perkara-Perkara Yang Membatalkan Iman .
 2. Pelajaran 11; Dosa-Dosa Besar Yang Membawa Kemurkaan Allah .
 3. ...................... Unit 1; Dosa-Dosa Besar .
 4. ...................... Unit 2; Dosa-Dosa Besar Yang Menghancurkan Umat .
 5. Pelajaran 12; Tuntutan Taubat .


 • Ibadah

 1. Pelajaran 13; Lambaian Kaabah .
 2. .......................Unit 1; Kewajipan Haji & Umrah .
 3. .......................Unit 2; Cara Menyempurnakan Ibadah Haji & Umrah .
 4. .......................Unit 3; Wajib Haji & Umrah .
 5. .......................Unit 4; Cara Mengerjakan Haji & Jenis-Jenis Dam .
 6. Pelajaran 14; Sembelihan .
 7. Pelajaran 15; Korban Amalan Mulia .
 8. Pelajaran 16; Akikah .
 9. Pelajaran 17; Jual Beli & Sewa .
 10. Pelajaran 18; Gadaian & Syarikat .
 11. Pelajaran 19; Hutang; Insyuran; & Saham .


 • Sirah Nabi & Tamadun Islam

 1. Pelajaran 20; Kerajaan Khulafa' ar-Rasyidin .
 2. Pelajaran 21; Kerajaan Bani Umaiyah .
 3. Pelajaran 22; Imam Abu Hanifah rahimahullah .
 4. Pelajaran 23; Imam Malik rahimahullah .
 5. Pelajaran 24; Imam Syafi'e rahimahullah .
 6. Pelajaran 25; Imam Ahmad b. Hanbal rahimahullah .
 7. Pelajaran 26; Imam Bukhari rahimahullah .
 8. Pelajaran 27; Imam Ghazali rahimahullah .


 • Adab & Akhlak Islamiah

 1. Pelajaran 28; Akal Cahaya Kehidupan .
 2. Pelajaran 29; Adab Berhias Diri .
 3. Pelajaran 30; Adab Menjaga Orang Sakit .
 4. Pelajaran 31; Adab Amal Makruf & Nahi Mungkar .
 5. Pelajaran 32; Adab Ditempat Rekreasi .
 6. Pelajaran 33; Adab Menjaga Kemudahan Awam .
 7. Pelajaran 34; Adab Menziarahi Jenazah .
 8. Pelajaran 35; Zikir Pengubat Hati .
 9. Pelajaran 36; Adab Dengan Rasul saw .